Музичні заняття — основна форма музичного виховання у ди­тячому садку — мають бути систематичними, спрямованими на всебічний розвиток дошкільників та формування їхніх музич­них здібностей.

Плануючи музичне заняття, педагог обов'язково повинен вра­ховувати вікові особливості дітей, зокрема їхню розумову, фізичну та емоційну підготовленість до того матеріалу, який планується по­давати. Окрім того, слід передбачити, що у ході заняття потрібно:

        *    виконати всі види діяльності з дітьми;

*    витримати наступність щодо засвоєння навичок, розучування музичного мате­ріалу;

*    імпровізувати відповідно до ситуацій, які складаються.

Музичне заняття істотно відрізняється від решти занять у дитячому садку. Так, напри­клад, на відміну від заняття з ліплення або малювання, на якому діти виконують лише одне

завдання, на музичному занятті вони виконують різні завдання — співають, слухають музику, ви­конують музичні рухи тощо.

З огляду на це музичним керівникам слід навчитися уміло переводити увагу дітей на ко­жен наступний вид діяльності, постійно слід­кувати за тим, щоб не згас емоційний запал ді­тей на виконання нового завдання.

Ще один аспект, про який іноді забувають недосвідчені музичні керівники, — неодмінне поетапне розучування музичного матеріалу на кількох заняттях. На одному занятті треба і повторювате вивчене, і вивчати нове.