Вивчаючи абетку здоров'я, дошкільники дізнаються чимало цікавого про себе. Важливо забезпечити дітям здоровий спосіб життя, створити валеологічно та екологічно обґрунтовані умови для організації ігрової, трудової та навчальної діяльності.

Формування у дітей знань про основи здоров'я передбачається у процесі повсякденного життя та на окремих заняттях. Допомагають їм дорослі - педагоги, медики, обслуга дошкільного навчального закладу в тісній співпраці з батьками. Всі вони мають бути взірцем досконалості, духовної та фізичної гармонії, чітко усвідомлювати свою приналежність до виховання здорової нації. Шляхи і методи для цього кожному належить вибрати свої, найбільш прийнятні для конкретної дитини, її здібностей, потреб, інтересів, але такі, щоб вона одночасно і розважалася, і збагачувалася знаннями та вміння­ми піклуватися про своє здоров'я. Треба досить виважено подавати дошкільникам валеологічну інформацію: лише ту, що доступна для їхнього віку, допомагає малюкам використовувати знання на користь власного здоров'я та здоров'я людей, що її оточують.

Тому вважаємо за доцільне акцентувати увагу на виконанні таких завдань:

-     формувати в дітей знання про будову тіла, призначення та дію органів;

-    стимулювати навички громадської та особистої гігієни;

-     розвивати уявлення про ознаки здоров'я і хвороби та шляхи її запобігання;

-     знайомити з помічниками і друзями здоров'я - природними і соціальними чинниками - які допомагають, а які можуть і шко­дити здоров'ю;

-    розкривати поняття про вікові зміни в організмі, його розвиток;

-    виховувати у дошкільнят позитивне ставлення до антропометрії, медичних обстежень, профілактичних щеплень;

-    ознайомлювати дітей з історією українського народу в контексті формування знань про основи здоров'я;

-    ознайомлювати зі значенням здоров’язбережувального стилю поведінки для подальшого життя.